Jarduketa eremuak - Observatorio banda ancha

Jarduketa eremuak

Banda zabal finkoko sareak hedatzeko laguntzak jaso ditzaketen jarduketa eremuak, 2023tik aurrera, hauek dira: gutxienez 100 Mb/s-ko deskarga-abiadurak emateko gai den sarerik ez dutenak, baldin eta eskaera maximoko baldintzetan badaude edo dagokion denbora-tartean modu sinesgarrian planifikatuta badaude (banda zabal ultraazkarreko sare finko ere esaten zaie).


Estatuaren laguntza jaso dezaketen eremuen definizio horrek aldaketa dakar 2022ra arte aplikatu beharreko hautagarritasun-irizpidearekiko. Eremu horiek NGA eremu zurietan (gutxienez 30 Mb/s-ko abiadura emateko gai den sarerik ez zegoen eremuak, ez eta hedatzeko planik ere) eta NGA eremu grisetan (eremu horietan, gutxienez 30 Mb/s-ko abiadurak emateko gai den sare-operadore bakarra dago, ez eta hedatzeko planik ere).


Banda zabal ultraazkarreko sareak dauden eta planifikatu ez diren eremuak zein diren zehazteko, Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak urtero biltzen du Espainian dauden operadoreek emandako banda zabalaren estaldurari buruzko informazio zehatza, ekainaren 5eko 462/2015 Errege Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Dekretu horren bidez, Administrazio Publikoen arteko koordinaziorako tresnak eta prozedurak arautzen dira, banda zabaleko eskaintza sustatzeko laguntza publikoen arloan, Telekomunikazioei buruzko ekainaren 28ko 11/2022 Lege Orokorraren 9.1 artikuluan aurreikusitako prozeduraren bidez.


Estaldura-egoerari buruzko informazio horrekin, aurreko deialdietan banda zabala zabaltzeko laguntza publikoak jaso dituzten proiektuei buruzko informazioarekin eta operadoreek emandako denbora-epe egokirako aurreikuspenekin, aldez aurretik identifika daitezke jarduketetan aukeragarritzat hartzeko baldintzak betetzen dituzten eremuak, Estatuko laguntzei buruzko araudiaren arabera. Informazio hori gutxienez 30 egunez egongo da jendaurrean, informazioaren egiazkotasuna eta osotasuna egiaztatzeko. Aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, eremu hautagarrien behin betiko zerrenda lortzen da. Eremu horiek urte horretan eman nahi diren laguntzei aplikatuko zaizkie.