Zer erakusten da? - Observatorio banda ancha

Diruz lagundutako eremuen geruza UNICO - Banda Zabala

Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak ematen du geruza hau, Espainian dauden operadoreek emandako banda zabalaren estaldurari buruzko informazio zehatzetik abiatuta.
 
Diru-laguntza jaso dezaketen eremuak dira eskaera maximoko baldintzetan 100 Mbps-tik gorako beheranzko abiadura emateko gai den sarerik ez dutenak, edo 3 urteko epean operadoreren batek zabaltzeko inbertsio-plan sinesgarriak dituztenak.

Banda Zabaleko abiadura geruza

Banda zabaleko abiadura geruza Nafarroako Gobernuko Telekomunikazio eta Digitalizazio Zuzendaritza Nagusiak operadoreei urtero egiten dien kontsulta publikotik lortzen da, Nafarroako herrietan banda zabalaren egoeraren irudi eguneratu eta fidagarria izateko.

Kontsulta horretan, operadoreei informazio hau eskatzen zaie banda zabaleko sare kabledunen (FTTH/HFC) edo hari gabeko banda zabaleko sare finkoen (GPRS/LTE sareak izan ezik) estaldura eraginkorra duten hiri-azpilurzatiko:

  • Abonatuaren aldean eskaintzen den deskarga-abiadura (>30Mbps, >100Mbps, >300Mbps).
  • Zerbitzu horiek eskaintzeko erabiltzen den teknologia, teknologia kableatuak (FTTH/HFC), haririk gabeko teknologia finkoak edo bien arteko konbinazioa bereiziz, non herrirako garraioa irrati-teknologien bidez egiten baita eta abonatuarainoko sarbidea kabledun soluzioen bidez egiten baita (FTTH).

Informazio horrez gain, PEBA-NGA planaren barruan operadoreren batek laguntzarik jaso duen erakusten du geruzak. Laguntza hauek emateko epea 2 urtekoa da, laguntza ematen den urtetik hasita.