Banda Zabalerako Plan Zuzentzailea II

Planaren helburua 2024an Nafarroako biztanle guztiek gutxienez 30 Mb/s-ko (mega segundoko) konexioa duten banda zabaleko sareetarako sarbidea izatea da.

Horretarako, Nafarroako Gobernuak hainbat eragile izanen ditu: toki entitateak eta mankomunitateak, tokiko ekintza taldeak eta enpresa elkarteak, telekomunikazio operadoreak barne, besteak beste.

2030eko Nafarroako Estrategia Digitalaren helburuak betetzeko gakoa

II. Plan honek azken lau urteetan egindako lanarekin jarraitzen du, eta funtsezkoa da 2030 Nafarroako Estrategia Digitalean jasotako helburuak betetzeko. Estrategia honen bidez, sarbide digitaleko arraila ezabatu ahal izango da, egungo sarearen kapilaritatea hobetzeari esker. 2030ean, Foru Komunitateko pertsona eta enpresa guztiei segundoko 1 gigako konexioa eskainiko zaie.

Aurrekoa bezala, plan hau Europako Merkatu Bakar Digitalerantz aurrera egiteko Europako estrategiekin bat dator, eta 2024rako helburuak ezartzen ditu, Nafarroa 2025ean Europarentzat zehaztutako erronkei aurre egiteko egoeran jartzeko. Oraingo honetan, landa-eremu txikienetan jarriko da arreta, eremu horretan jarraitu behar baita lanean. Zehazki, dokumentuan Foru Komunitateko herrietatik eta biztanle-entitateetatik barrena ibiltzen dira, eta egoera bakoitzari egokitutako konektibitate-soluzioak biltzen dira.

Ardatz estrategikoak eta helburuak

Plana lau ardatzetan egituratzen da (lurraldea egituratzea, herritarrak, administrazio publikoa eta enpresa-sarea), eta helburu estrategikoetan eta jarduera-ildoetan egituratzen da. Horien bidez, lurraldeko desorekak murriztu nahi dira herritarrek eta enpresek banda zabaleko zerbitzuak eskuratzeari dagokionez, eta Nafarroako Gobernuaren egoitzen konektibitatea hobetu nahi da.

Zehazki, 2024an, Nafarroako biztanleen %95ek gutxienez 100 megako estaldura izan behar du, eta 1.000 biztanletik gorako herrietan dauden biztanleen %100ek banda zabal ultralasterreko sarbide-sareak izan behar dute (gutxienez 100 megakoak), 1 gigako hazkunde-ahalmenarekin.

Gainera, 200 eta 1.000 biztanle arteko herriek gutxienez 100 megako banda zabal ultralasterreko sarbide-sareak izan ditzaten nahi da, eta Nafarroa osoak gutxienez 30 megako banda zabaleko sareetarako sarbidea izan dezaten.

Administrazio Publikoari dagokionez, 2024an egoitza guztiek gutxienez 30 megako konektibitatea izatea aurreikusten da, eta sare publikoko ikastetxe guztiek gutxienez 100 megako konektibitatea izatea. Bestalde, sare publikoko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako ikastetxeek gutxienez 300 mega simetrikoko konexioa izango dute, eta oinarrizko eremuko osasun-zentro nagusi guztiek, kontsultategi nagusiek eta oinarrizko arretako sare publikoko arreta jarraitua jasotzen dutenentzako zentro guztiek gutxienez 100 megako konektibitatea izango dute.

Bestalde, industrialdeen eta teknologia-parkeen %100ek banda zabal azkarreko sarbidea (gutxienez 30 Mb/s) eta %90ek banda zabal ultra-azkarra (gutxienez 100 Mb/s) izatea nahi da. Gainera, interes turistiko forala duten herri edo leku guztiek gutxienez 30 megako banda zabal bizkorreko sareetara konektagarritasuna izatea nahi da, eta zentro teknologiko guztiek gutxienez 100 megako banda zabal ultralasterra izatea).

2024ko apirileko estaldura datuak