Zer dira eremu zuriak? - Observatorio banda ancha

NGA gune zuri eta grisak

Estatuko laguntzen araudian, NGA (Next Generation Access) eremu zuritzat hartzen dira belaunaldi berriko banda zabaleko sareen estaldurarik ez dutenak, eta 3 urteko epean operadoreren batek sare horiek hornitzeko aurreikuspenik ez dutenak, inbertsio-plan sinesgarrietan oinarrituta. Araudi horretan, NGA eremu grisak dira operadore bakar batek belaunaldi berriko banda zabaleko estaldura edo 3 urteko epean hornitzeko aurreikuspenak soilik dituztenak.

Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak urtero biltzen du Espainian dauden operadoreek emandako banda zabalaren estaldurari buruzko informazio zehatza,ekainaren 5eko 462/2015 Errege Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Horren bidez, hainbat administrazio publikoren arteko koordinazio-tresnak eta -prozedurak arautzen dira, informazioaren gizartea bultzatzeko laguntza publikoen arloan, banda zabaleko sareen eskaintza eta erabilgarritasuna sustatuz, Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorraren 10.1 artikuluan aurreikusitako prozeduraren bidez.

Operadoreek 3 urterako emandako aurreikuspenei eta egoerari buruzko informaziotik abiatuta, eremu zuritzat edo, 2020tik aurrera, 100 Mb/s baino gutxiagoko eremu gristzat hartzeko baldintzak betetzen dituzten eremuak identifikatzen dira. 2022tik aurrera, 100 Mb/s eta 300 Mb/s bitarteko abiadurako eremu grisen identifikazioa gehitzen da. Ondoren, aurretiazko zerrenda egiten da, eta kontsulta publiko irekia egiten da, informazioaren egiazkotasuna eta osotasuna egiaztatzeko. Aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren, eremu hautagarrien behin betiko zerrenda lortzen da. Eremu horiek urte horretan eman nahi diren laguntzei aplikatuko zaizkie.